Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC

Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC

Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC

Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC

Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC
Đăng ký ứng tuyển - VIỆC LÀM VOTEC
Tìm việc
Tìm ứng viên

Đăng ký ứng tuyển

Bạn đang ứng tuyển vào vị trí Nhân viên bảo vệ của công ty Công ty TNHH Bình Việt Đức.
Họ tên * Năm sinh *
Giới tính * Hộ khẩu *
Địa chỉ * Điện thoại *
Trình độ * Chuyên môn *
Tên trường Văn bằng TN
Ngoại ngữ Vi tính
Bằng cấp khác
Kinh nghiệm
Phương tiện đi làm Mức lương đề nghị
Nguyện vọng xin việc Địa bàn làm việc
Back-top